آرشیو برچسب: tekken 7

نقد و بررسی تکن ۷

تکن ۷

“سعی کردیم کارمان را از قسمتی شروع کنیم که هیچگونه تبعیضی میان آقایان و خانم ها در آن نباشد. ایده هایمان را روی هم گذاشتیم، این را هم در نظر گرفتیم (عدم وجود تبعیض میان آقایان و خانم ها)، تا بالاخره توانستیم آنچه که انتظار داشتیم را خلق کنیم. چیزی (!) که به هر کسی هیجان بدهد، او را از خشم ...

ادامه مطلب »
Magnavis