آرشیو برچسب: دنیای زیبای زیر آب

شنا کردن در غار دقیقا مانند کشف تاریکی های زیر دنیاست

در اینجا برای شما صحنه های بسیار زیبایی از شنا کردن در غار El Toh در یوکاتان مکزیک را به نمایش می گذاریم. با مگناویس  شنا کردن در غار EL Toh را به نظاره بنشینید. در این پائین دنیا واقعا متفاوت است. وقتی شما داخل غار هستید و آب تمامی اطراف شما را در بر گرفته، دقیقا مانند دنیایست که ...

ادامه مطلب »
Magnavis